PRESTIŻOWA LOKALIZACJA

olsztyński, Stawiguda, Tomaszkowo

2 799 000 PLN

Numer oferty92
Typ transakcjiSprzedaż
Cena2 799 000 PLN
Powierzchnia9 120 m2
Cena za m2307 PLN / m2
Przeznaczenieprzemysłowo-usługowa
Typ działkiinwestycyjna
Typ drogiasfaltowa
Forma własnościwłasność
Prądna działce
Wodawodociąg
Gazjest
Kanalizacjamiejska
Położenie i wygląd działkiteren płaski, pusta
PRESTIŻOWA LOKALIZACJA (olsztyński, Stawiguda, Tomaszkowo)

!!!! DZIAŁKA POD HALĘ, MAGAZYN ZAKŁAD PRODUKCYJNY W DOSKONAŁEJ LOKALIZACJI !!!!

Prezentujemy Państwu wyjątkową nieruchomość - działkę pod zabudowę komercyjną zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie granic Olsztyna.

Nieruchomość posiada szereg zalet w tym m.in.:


+ LOKALIZACJA

Lokalizacja w sąsiedztwie drogi krajowej DK51 z doskonałym dojazdem do S7 pozwala na rozwiniecie działalności niemal z każdej branży. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się "Mazurskie Miody", co pozwala na doskonałe utrwalenie lokalizacji w świadomości potencjalnych klientów.


+ UZBROJENIE

Na działce lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie znajdują się wszystkie niezbędne media potrzebne do szybkiego rozpoczęcia dowolnej działalności: gaz, prąd, wodociąg, kanalizacja, a także łącze telekomunikacyjne.


+ PLANISTYKA

Dla przedmiotowej nieruchomości uchwalony został Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego (obowiązujący). Nie ma potrzeby czekać na wydanie bądź nie wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Z miejsca można starać się o pozwolenie na budowę.

Plan przewiduje funkcję dla przedmiotowej nieruchomości UP.03 - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ I PRODUKCYJNEJ, który pozwala na wybudowanie obiektu o wysokości 14m i powierzchni w granicach 5000m².


+ EKSPOZYCJA

Działka znajduje się w widocznym z głównej drogi krajowej DK51 miejscu co pozwala na ekspozycję przedsiębiorstwa lub zlokalizowanie wystawy produktów bądź usług.


+ DOJAZD

Bezpośredni dostęp do drogi krajowej poprzez pełnowymiarową drogę techniczną. Zjazd z DK 51 odbywa się dużym skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, co pozwala na doskonałe manewrowanie nawet dużych jednostek (TIR).


+ SĄSIEDZTWO

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się wcześniej wspomnie Miody Mazurskie, jednak w tej samej lokalizacji działalność prowadzą również Stacja Paliw BP, KFC, oraz McDonald (po drugiej stronie drogi), co czyni przedmiotową lokalizację bardzo pożądaną.Jak Państwo widzą przedmiotowa nieruchomość pozwala na lokalizację wielu branż, natomiast prestiżowa lokalizacja sprawi, iż Państwa firma z miejsca zacznie być widoczna i rozpoznawalna. Powierzchnia działki (9120m²) pozwala na swobodne zagospodarowanie terenu, zarówno na obiekty budowlane, jak i place, parkingi wystawy czy zaplecze produkcyjne.

Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego przedstawienia oferty.Poniżej prezentujemy szczegółowe zapisy MPZP, dla przedmiotowej nieruchomości.


Szczegółowe zapisy MPZP dla nieruchomości:

Tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej

Przeznaczenie podstawowe: produkcja nieuciążliwa i usługi nieuciążliwe, bazy, składy i magazyny.

Przeznaczenie uzupełniające: obiekty administracyjne i biurowe, garaże i budynki obsługi, komunikacja wewnętrzna.

Nie dopuszcza się lokalizacji funkcji mieszkaniowej.

1) istniejąca zabudowa adaptowana;

2) zasady i warunki wewnętrznego podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej 6000 m2
- podział należy
realizować prostopadle do drogi krajowej nr 51 w sposób umożliwiający wyeksponowanie elewacji frontowej przyszłych
obiektów od strony drogi;

3) w celu obsługi komunikacyjnej nowo wydzielonych działek budowlanych dopuszcza się wydzielenie dróg
wewnętrznych o minimalnej szerokości 8,0 m;

4) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony gazociągów wysokiego ciśnienia oznaczonych na rysunku planu symbolem
TI należy przyjmować na podstawie przepisów odrębnych, z pozostałych stron- zgodnie z rysunkiem planu;

5) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków administracyjnych i biurowych - 3 kondygnacje nadziemne, dla
pozostałych budynków - 14,0 m;

6) geometria dachów - nie ustala się;

7) maksymalny wskaźnik zabudowy nie większy niż 0,60;

8) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 20 % powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;

9) wjazd na poszczególne działki należy realizować z drogi serwisowej oznaczonej symbolem KD.02 biegnącej wzdłuż
drogi krajowej nr 51 bez możliwości bezpośredniego wjazdu na drogę krajową;

10) zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach własnych działki.


ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI !!!


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
olsztyński, Stawiguda, Tomaszkowo

Kontakt